7.1

Untis 2017 Stundenplan 2016/2017 Gemeinschaftsschule Neuenrade 8
Gemeinschaftsschule NeuenradeStundenplan 2016/2017 Untis 2017
D-58809 Neuenrade, Niederheide 39.3.2017 9:11

7.1   7.1
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1
Info.
E
D
Sp7-10
M
2
kR.
3
M
Ge
AS
D
Ek
4
D
M
Info.
Ku
Mu
5
Bio
E
*AS
6
E
AS
kR.
Info.
*KL.
7
Phy
*AGKu.
AS
8
*AGKu.
Ge
Untis 2017         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 2017 02 01