5.2

Untis 2017 Stundenplan 2016/2017 Gemeinschaftsschule Neuenrade 3
Gemeinschaftsschule NeuenradeStundenplan 2016/2017 Untis 2017
D-58809 Neuenrade, Niederheide 39.3.2017 9:11

5.2   5.2
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1
D
M
M
E.
D
2
AS
GL
E.
3
kR.
FöM.
NW
NW
Segel.
4
AS
E.
Mu
M
5
Sp5-6
Ku
FöD.
*AS.
6
GL
D
*KL.
7
Segel
AS
AGBiLi.
8
GL
kR.
Untis 2017         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 2017 02 01